Nemáte se čeho bát! Náš resort není rozhodně žádné socialistické zařízení, které příchozího odpuzovalo už před samotným vstupem! My pro svoje klienty chceme poněkud jiné zázemí a podmínky! Necháme vás dýchat, pracujete s námi na každodenních terapiích, kde dopodrobna rozebereme celou vaší situaci, nabídneme vám hodiny jógy, která je svou podstatou o poznání sebe sama a máte možnost ve volných chvílích využívat všechny výhody počínaje bazénem a konče saunou! Představte si váš pobyt u nás jako plánovanou dovolenou na měsíc! Představte si, že v tom nebudete sami, že vám naslouchá konečně někdo, kdo vašemu problému rozumí a ví jak přestat pít alkohol! Nikde není napsáno, že odvykací léčba musí být nutně založena na drastických metodách státních zařízení! Léčit jde přeci moderní, ale účinnou formou, která vám ponechá lidskou důstojnost!

Jen odborníci

Ano, u nás spolupracujete pouze s vybranými odborníky, kteří se s vaším problémem zabývají až na samotnou dřeň! Jen tak je možné odhalit příčiny vzniku závislosti, jen tak je možné přijít na vaše slabé stránky, které vás ohrožují!