Kdysi se o konopí vedly dlouhé diskuse, a byli jsme přes přesvědčováni, že se jedná o zakázanou látku. Naštěstí dnes již máme spoustu informací, které si běžně můžeme vyhledat na webových portálech, navíc máme přístupy i k vědeckým výzkumům, disertačním pracím apod., takže si dokážeme již udělat správný názor na CBD. Je prokázáno, že CBD není návykové a má zaručené účinky. Mohou ho používat jak muži, tak i ženy, i když je prokázáno, že více než padesát procent zaujímají v užívání CBD ženy. Bude to i tím, že tato látka působí nejen proti bolestem, ale lze ji využívat i v kosmetickém průmyslu.

Nano CBD působí aktivněji!

My vám nenabízíme klasické CBD, ale ve formě    P U R E S, které je mnohem více výkonnější, jelikož se mnohonásobně více vstřebává do organismu. Dokonce je i prokázáno, že olej CBD má střední biologickou dostupnost při ústním požití okolo šesti až osmi procent. Kdežto při užití   P U R E S    díky    n a n o   e m u l z i f i k a c i   organismus vstřebává mezi osmdesáti pěti až devadesáti pěti procenty účinné látky a biologická dostupnost je díky tomu nejméně osmdesát pět procent! A proto je PURES až deset krát účinnější!