Jistě víte, že svařování s sebou nese určité riziko pro ty pracovníky, kteří se přímo účastní svařovacího procesu. Tavící se elektroda a třeba i vznikající ochranný obal je totiž zdrojem toxických látek, které jsou volně unášeny do ovzduší. Proto je třeba svařovací místo vybavit prostředkem, který slouží pro bezpečné odstranění nežádoucích látek. Zakoupit je možné například odsávací rameno ATEX, které je jistotou kvalitního odstranění veškerých plynů či pevných částic, které nejsou pro lidský organismus nic příznivého. Je proto třeba na místě vybrat jenom správný výkon zařízení.

Pro bezpečí při práci

Jestliže si zakládáte na tom, aby práce byla vždy nejenom efektivní, ale také bezpečná, pak je na místě pořídit rameno, které bude vybaveno velmi silnou vzduchotechnikou. Díky tomu předejdete nepříznivému vlivu, který může vznikat i při krátkodobém vystavení se toxickým látkám vzniklých při svařování. Není to však jenom o spojování kovových materiálů. Je to také o pájení či třeba jiných činnostech, kde vznikají plyny či jiné nežádoucí látky z hlediska bezpečí práce.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup