Mnozí z nás jsou přesvědčeni, že komunikaci ovládají a nemají s ní problémy. Než se ale cosi stane a najednou zjistí, že se nedokážou domluvit s kolegy, doma s manželkou, s dětmi … Takže zjišťují, že výměna slov jaksi nefunguje a začínají se pídit, co se stalo. Ti dokonalejší, kteří dokážou uznat, že v komunikaci mají mezery, záhy zjišťují, že si při rozhovoru s druhými mohou více všímat i neverbálních poznatků. Tím získávají mnohem více empatie a mohou včas zareagovat na podnět, který sice neslyší, ale vycítí. A to je dobrý krok ke zlepšení komunikace.

Co znamená verbální a neverbální komunikace

Jestliže mluvíte, používáte verbální komunikaci. Pokud při mluvení krčíte rameny, promnete si oči, gestikulujete rukama, přivíráte oči, nakláníte hlavu jednou na levou stranu, poté na pravou stranu, máte překřížené nohy,a tak bychom mohli pokračovat, stávají se vaše nenápadné pohyby neverbální komunikací. A právě tyto dva druhy „dorozumívání“ spolu velmi často nekorespondují a stávají se bariérami v komunikaci. Vy sice partnerovi s úsměvem přikyvujete na znamení souhlasu, ale vaše založené ruce svědčí o pravé opaku. Proto je dobré vnímat při rozhovoru i tyto jemné detaily a rozkrývat, co znamenají.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup